جلسه شورای فرماندهی ستاد مقابله با کرونای تهران با رییس بانک مرکزی
جلسه شورای فرماندهی ستاد مقابله با کرونای تهران با رییس بانک مرکزی
شورای فرماندهی ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران با حضور دکتر همتی رییس بانک مرکزی کشور دوشنبه ۱۲ خردادماه تشکیل جلسه داد.