جلسه دکتر زالی با رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی و روسای دانشگاه های علوم پزشکی استان
جلسه دکتر زالی با رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی و روسای دانشگاه های علوم پزشکی استان
امروز شنبه دهم خردادماه، نشستی با حضور دکتر علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران، دکتر مهدی یوسفی رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و روسای دانشگاه های علوم پزشکی تهران و ایران برگزار شد.