مهمترین نکات استفاده از کولرهای گازی در دوران شیوع کرونا
مهمترین نکات استفاده از کولرهای گازی در دوران شیوع کرونا
به منظور پیشگیری از شیوع کرونا، در کنار رعایت توصیه های بهداشتی از قبیل فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شستن و ضدعفونی دست و گندزدایی سطوح، توجه به نکات بهداشتی مربوط به کولرهای گازی می تواند نقش مهمی در کاهش انتقال ویروس به ویژه در مکان‌های عمومی داشته باشد.